Håndbog – Gode råd om nabostøj

KU Håndbog om Nabostøj forside v3

Håndbogen giver råd til hvordan man som beboere, bestyrelser og administratorer i og af lejlighedsbyggeri kan håndtere og forebygge problemer med nabostøj. Håndbogen er blevet til på baggrund af flere års forskning i beboeres oplevelser af nabostøj på Institut for Antropologi, Københavns Universitet, støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Otte råd til beboere

1. Tag uformel kontakt med din nye nabo

2. Tal med din nabo, hvis du er generet af støj

3. Søg viden om bygningens lydisolering

4. Afprøv praktiske løsninger

5. Rådfør dig, inden du klager skriftligt

6. Prøv at forstå din nabos klager

7. Få hjælp af en neutral tredjepart

8. Investér i bedre lydisolering af lejligheden

Fire råd til bestyrelser og administratorer

9. Informér beboerne om bygningens lydisolering

10. Brug husordenen til at fremme dialogen om nabostøj

11. Knyt en konfliktmægler til ejendommen

12. Investér i bedre lydisolering i ejendommen

Tal om nabostøj i boligforeningen

Det giver god mening at tale med dine naboer om nabostøj – også inden der opstår konflikter om det. Det er et af de råd vi giver i Håndbogen Gode råd om nabostøj. En måde at forberede sådan en snak kan være at dele håndbogen og se et par af videoerne nedenfor – her sætter vi nogle ord på de råd håndbogen giver.

lænestol
Gode råd om håndtering af nabostøj
youtube-video-thumbnail
Brug husordenen til at forebygge og håndtere nabostøj
youtube-video-thumbnail
Sådan planlægger I en lytteworkshop
youtube-video-thumbnail