Nabostøj som en fælles
faglig udfordring

Mange anser nabostøj for at være noget man må finde sig i eller flytte fra. Men det er en tværfaglig udfordring, som vi har mulighed for at finde nye løsningsmuligheder til.

borebisse

Mange såvel beboere som professionelle fra bygge- og boligbranchen anser nabostøj for at være noget folk må finde ud af med hinanden. Og hvis ikke det er muligt; hvis lyde fra naboens hverdagsliv for eksempel bliver ved med at være generende, er det måske på tide at flytte på landet. Men hvis vi åbner lidt mere op, og i højere grad tænker på tværs af fagligheder har vi mulighed for at forholde os mere nuanceret til en problematik som trods alt fylder for mere end en tredjedel af de danskere der bor i lejligheder.

Nabostøj er på en og samme tid et spørgsmål om byggeteknik, kulturelle forståelser af hjemlighed, sociale naboskabsrelationer, individuelle behov, juridiske ejer- og ansvarsforhold, arkitektoniske kvaliteter, sundhed og sanseerfaringer. Det er meget omkostningsfuldt og nok heller ikke realistisk at antage, at problemer med nabostøj kan løses alene ved at lydisolere den samlede ældre boligmasse. Men hvis vi tænker nyt og på tværs af fagligheder er det muligt at udvikle en lidt mere sofistikeret palette af løsningsmuligheder, end den simple: ”Find dig i det, eller flyt på landet”.