Akademiske artikler

2021 “Kalibrering af nabostøj: Kunsten at finde en fælles standard”
Artikel til Økonomi & Politik no. 1. [Hent som PDF]

2021 “The viscous porosity of walls and inhabitants”
Kapitel til bogen Architechtural Anthropology – Exploring lived Space, ed. Stender, Marie, Routledge, under udgivelse

2021 “Sonic relations and bulging spheres”
Artikel til Journal of Sonic Studies, under udgivelse

2021 ”Sound at home”
Introduktion til Journal of Sonic Studies, temanummer,
gæsteredaktør med Højlund, Marie & Abildgaard Simonsen, Mette

2021 “Position paper: Noise is matter not in place”
Bidrag til Negotiating Noise,ed. Groth & Mansell, Lund & Nottingham Universitet, under udgivelse

2021 “Notes on noise”
Med Thompson, Marie & Maag, Trond, bidrag til Negotiating Noise, ed. Groth & Mansell, Lund & Nottingham Universitet, under udgivelse

hund-fri