Kortlægning: Nabostøj – løsninger, barrierer og nye veje

Udkommer den 26. april 2021.

Der findes gode og veldokumenterede løsninger på, hvordan man både byggeteknisk og socialt afhjælper eller minimerer nabostøj. Alt imens akustikere og materialeudviklere peger på, at ”løsningerne allerede findes”, er beslutningstagere på bygge- og boligområdet såvel som beboerne ofte tilbageholdende med at bruge de eksisterende løsninger. De anses for at være for både omkostningsfulde og for indgribende i beboeres hverdag. I den kommende kortlægning beskriver vi eksisterende løsninger, gør de strukturelle udfordringer og barrierer tydelige og peger på aktuelle indsatsområder, hvor det er muligt at handle på nabostøjsproblemer.

Der er ingen snuptagsløsninger på udfordringerne med nabostøj. Men vi oplever, at der er både behov og muligheder for nytænkning på området. Derfor afslutter vi publikationen med at pege på seks områder, hvor der er særlige potentialer for innovation.

ku-kortlaegning-forside