Hvidbog: Nabostøj – en fælles udfordring

I hvidbogen »Nabostøj – en fælles udfordring« har vi inviteret en række vigtige professionelle aktører til at beskrive deres arbejde med nabostøj. Resultatet er en samling af perspektiver – bl.a. det antropologiske, akustiske, juridiske, arkitektoniske – som til sammen viser, at nabostøj er et komplekst problem, det kræver en tværfaglig indsats at løse.

De mange bidrag munder ud i ni anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at håndtere nabostøj i fremtiden. F.eks. er der – som bogens titel antyder – brug for, at bl.a. boligselskaber, andels- og ejerforeninger i højere grad ser nabostøj som en fælles udfordring og ikke den enkeltes problem.

»Håndbogen – Gode råd om nabostøj« følger op med konkrete råd og værktøjer til beboere og boligadministrationer.

Nabostj_forside_stort_format