Sandra Lori Petersen

Sandra

Projektleder / Antropolog

Som antropolog er jeg interesseret i menneskelige relationer, sanseerfaringer og følelser. Senest har jeg været forskningsleder for projekterne ”Hvad er nabostøj” og ”Sammen om nabostøj” støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Sammen med gode samarbejdspartnere har jeg i de to projekter undersøgt beboeres oplevelser af lyde og støj i deres hjem, hvordan disse oplevelser formes af naborelationer, personlige erfaringer, forestillinger og behovet for hjemmet som et trygt og roligt ”helle”. Vi har udviklet og afprøvet workshops, for at undersøge effekten af at skabe rum for dialog, præsentere beboerne for ny viden og for fælles lytteoplevelser.

I et bredere perspektiv interesserer jeg mig for hvordan vi skaber plads til det som ikke er sagt, det som fornemmes, føles og opleves. På et praktisk plan indebærer det, hvordan vi skaber gode inde- såvel som uderum i byen og øger vores forståelser af hvad der hvordan vores sanser påvirkes og hvordan de påvirker hinanden. Jeg ser et stort potentiale i at kombinere kvalitativ og kvantitativ forskning, så vi kan komme endnu længere i forhold til at undersøge det utal af måder vores sanser spiller sammen og former hver eneste hverdagserfaring vi gør os.

Jeg eksperimenterer gerne med forskellige former for formidling og har tidligere undersøgt sammenhængen mellem den menneskelige stemme og identitet blandt radioværter på en migrantradio i Montréal, Canada og jeg skrev min PhD-afhandling om intimitet, forbindelse til selv og andre blandt radiolyttere med udgangspunkt i Paris, Frankrig.